Nariadenie vlády č. 144/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1985

Čiastka 31/1984
Platnosť od 18.12.1984 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1985

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1985 - 31.12.1985

Pôvodný predpis

18.12.1984