Vyhláška č. 131/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

(v znení č. 149/1988 Zb.(nepriamo))

Čiastka 29/1984
Platnosť od 13.12.1984 do01.10.1988
Účinnosť od 01.10.1988 do01.10.1988

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1988 - 01.10.1988 149/1988 Zb.(nepriamo)
01.01.1985 - 30.09.1988