Vyhláška č. 129/1984 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Čiastka 28/1984
Platnosť od 11.12.1984 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1988
Zrušený 205/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1985 - 31.12.1988

Pôvodný predpis

11.12.1984