Vyhláška č. 120/1984 Zb.Vyhláška o Dohode o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode a Protokole k nej

Čiastka 24/1984
Platnosť od 28.11.1984
Účinnosť od 28.11.1984
Redakčná poznámka

Dohoda a Protokol nadobudli platnosť pre ČSSR 27. júna 1984.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.11.1984 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.11.1984