Zákon č. 110/1984 Zb.Zákon o zmenách zákona o materskom príspevku

Čiastka 23/1984
Platnosť od 15.11.1984 do30.09.1990
Účinnosť od 01.01.1985 do30.09.1990
Zrušený 382/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1985 - 30.09.1990

Pôvodný predpis

15.11.1984