Vyhláška č. 11/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 2/1984
Platnosť od 14.02.1984 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991