Zákon č. 109/1984 Zb.Zákon o zmenách v nemocenskom zabezpečení

(v znení č. 194/1994 Z. z.(nepriamo), 328/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 23/1984
Platnosť od 15.11.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.