Vyhláška č. 10/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o zbraniach a strelive

(v znení č. 264/1990 Zb.)

Čiastka 2/1984
Platnosť od 14.02.1984 do31.12.1993
Účinnosť od 29.06.1990 do31.12.1993
Zrušený 246/1993 Z. z.