Uznesenie č. 92/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II

Čiastka 19/1983
Platnosť od 31.08.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

92

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 10. augusta 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 78 - Rybany a volebnom obvode č. 80 - Topoľčany II a určuje deň ich konania na piatok 16. septembra a sobotu 17. septembra 1983.

Kretová v. r.