Uznesenie č. 91/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno

Čiastka 19/1983
Platnosť od 31.08.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

91

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 10. augusta 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 63 - Nitrianske Rudno a určuje deň ich konania na sobotu 10. septembra 1983.

Kretová v. r.