Uznesenie č. 79/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

79

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 5. júla 1983

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (východná časť okresu Teplice ohraničená obcami Žalany, Bžany, Kladruby, Teplice, Krupka) a určuje deň jej konania na piatok 2. septembra 1983.

Indra v. r.