Uznesenie č. 60/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 11/1983
Platnosť od 09.06.1983 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

60

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 13. mája 1983

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 65 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (severná časť okresu Most ohraničená obcami Český Jiřetín, Klíny, Litvínov, Dolný Jiřetín, Komořany, severná časť okresu Chomutov ohraničená obcami Hrušovany, Drouškovice, Údlice, Spořice, Otvice, Jirkov, Blatno, Křimov, Výsluní, Vernéřov a Klášterec nad Ohří) a určuje deň jej konania na piatok 10. júna 1983.

Indra v. r.