Vyhláška č. 5/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií strieborných pamätných stokorunákov k 100.výročiu narodenia Jaroslava Haška

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983 do29.09.2000
Účinnosť od 21.04.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

5

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 1. decembra 1982

o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Jaroslava Haška

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jaroslava Haška sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny s 500 dielmi sriebra, 400 dielmi medi, 50 dielmi niklu a 50 dielmi zinku. Hmotnosť stokorunáka je 9 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dolu v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 29 mm, jej hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

(2) Na rube pamätného srieborného stokorunáka je portrét Jaroslava Haška v čelnom pohľade. Pod portrétom je v troch riadkoch meno „Jaroslav Hašek“ a letopočty „1883 1983“.

(3) Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Štefan Novotný, ktorého značka „N“ je umiestnená na rube vľavo pod portrétom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. aprílom 1983.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha