Zákon č. 47/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983 do14.04.1991
Účinnosť od 01.07.1983 do14.04.1991
Zrušený 127/1991 Zb.