Uznesenie č. 41/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky

Čiastka 7/1983
Platnosť od 28.04.1983 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

41

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 14. marca 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 14 - Malacky a určuje ich konanie na 13. a 14. mája 1983.

Šalgovič v. r.