Uznesenie č. 4/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

4

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. decembra 1982

o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka a určuje deň ich konania na piatok 25. a sobotu 26. februára 1983.

Šalgovič v. r.