Uznesenie č. 134/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady vyhlásení volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné

Čiastka 28/1983
Platnosť od 08.12.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

134

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. novembra 1983

vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 - Varín a volebnom obvode č. 25 - Zákamenné a určuje deň ich konania vo volebnom obvode č. 95 - Varín na sobotu 10. decembra 1983 a vo volebnom obvode č. 25 - Zákamenné na nedeľu 11. decembra 1983.

Kretová v. r.