Uznesenie č. 10/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 2/1983
Platnosť od 18.02.1983 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

10

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

zo 14. januára 1983

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia

vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 1 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (mestský obvod Praha 1) a určuje deň jej konania na utorok 15. marca 1983.

Marko v. r.