Redakčné oznámenie č. 99/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v českom a slovenskom vydaní

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982
Redakčná poznámka

v čiastke 16/1982 Zb. došlo k chybnému číslovaniu predpisov 85 - 89/1982 Zb.

Pôvodný predpis

16.08.1982