Vyhláška č. 91/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982 do31.05.1984
Účinnosť od 01.09.1982 do31.05.1984
Zrušený 33/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1982 - 31.05.1984

Pôvodný predpis

16.08.1982