Uznesenie č. 90/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

Pôvodný predpis

16.08.1982