Uznesenie č. 90/1982 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.

90

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 28. júla 1982

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa článku 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 35 Zbehy a určuje deň ich konania na piatok 17. a sobotu 18. septembra 1982.

Šalgovič v. r.