Vyhláška č. 80/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.08.1994
Účinnosť od 01.07.1982 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1982 - 31.08.1994