Opatrenie č. 8/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení materského príspevku a o zmenách v nemocenskom zabezpečení

(v znení č. 382/1990 Zb.(nepriamo))

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 38/1982 Zb. z 31. marca 1982.