Vyhláška č. 79/1982 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1982 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1982 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

30.06.1982