Vyhláška č. 78/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.07.1982 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1982 - 30.09.1988