Nariadenie vlády č. 74/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve

(v znení č. 117/1988 Zb.)

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.04.1991
Účinnosť od 01.10.1988 do30.04.1991
Zrušený 134/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1988 - 30.04.1991 117/1988 Zb.
01.07.1982 - 30.09.1988