Zákon č. 72/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1982 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH