Nariadenie vlády č. 68/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

(v znení č. 178/1982 Zb.)

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 79/1986 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1986 178/1982 Zb.
25.06.1982 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

25.06.1982