Zásady č. 66/1982 Zb.Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do16.10.1991
Účinnosť od 25.06.1982 do16.10.1991
Zrušený 405/1991 Zb.