Redakčné oznámenie č. 65/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 12/1982
Platnosť od 14.06.1982

65

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v úprave Federálneho štatistického úradu č. 710/1982 o sledovaní prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov, v českom a slovenskom vydaní

V úprave Federálneho štatistického úradu registrovanej v čiastke 7 Zbierky zákonov ročníka 1982 je chybne uvedené: „ v spojení s § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 37/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu ...“. Správne má byť: „ v spojení s § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu ...“.

Redakcia