Redakčné oznámenie č. 6/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do28.02.1987