Vyhláška č. 55/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o agrochemickom skúšaní pôd

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do31.12.2000
Účinnosť od 01.06.1982 do31.12.2000
Zrušený 136/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1982 - 31.12.2000

Pôvodný predpis

11.05.1982