Vyhláška č. 54/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice - Linec

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do29.09.2000
Účinnosť od 21.06.1982 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.06.1982 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

11.05.1982