Uznesenie č. 53/1982 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Čiastka 10/1982
Platnosť od 11.05.1982 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.

53

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady

z 27. apríla 1982

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. januára 1982 č. 11/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Šalgovič v. r.