Vyhláška č. 5/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb.

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 15.01.1982 do30.09.1988
Zrušený 151/1988 Zb.

OBSAH