Uznesenie č. 39/1982 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení

Čiastka 7/1982
Platnosť od 14.04.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 29.04.1982 do30.09.1988
Zrušený 100/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.1982 - 30.09.1988