Vyhláška č. 33/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o úprave spolupráce na štátnych hraniciach medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka

Čiastka 6/1982
Platnosť od 30.03.1982
Účinnosť od 14.04.1982

OBSAH