Vyhláška č. 25/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Ľudovou revolučnou radou Kambodžskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 4/1982
Platnosť od 09.03.1982 do23.04.2001
Účinnosť od 24.03.1982 do23.04.2001
Zrušený 178/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. apríla 1981.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.03.1982 - 23.04.2001