Vyhláška č. 2/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov

Čiastka 1/1982
Platnosť od 15.01.1982 do31.08.1993
Účinnosť od 15.01.1982 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.1982 - 31.08.1993

Pôvodný predpis

15.01.1982