Vyhláška č. 180/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do29.04.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.

OBSAH