Nariadenie vlády č. 178/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 79/1986 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1986

Pôvodný predpis

22.12.1982