Zákon č. 169/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie

Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 14/1993 Z. z.