Zákon č. 168/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983

Čiastka 36/1982
Platnosť od 17.12.1982 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1983