Zákon č. 162/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

OBSAH