Zákon č. 160/1982 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1983

Čiastka 34/1982
Platnosť od 16.12.1982 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1983

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1983

Pôvodný predpis

16.12.1982