Nariadenie vlády č. 157/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do23.11.1990
Účinnosť od 01.01.1983 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

OBSAH