Nariadenie vlády č. 156/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa určujú významné veľké mestá a významné kúpeľné mestá

(v znení č. 28/1989 Zb.)

Čiastka 33/1982
Platnosť od 14.12.1982 do23.11.1990
Účinnosť od 30.03.1989 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.03.1989 - 23.11.1990 28/1989 Zb.
01.01.1983 - 29.03.1989

Pôvodný predpis

14.12.1982