Zákon č. 140/1982 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 29/1982
Platnosť od 01.12.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.01.1983 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 30.09.1988

Pôvodný predpis

01.12.1982