Zákon č. 137/1982 Zb.Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy

Čiastka 28/1982
Platnosť od 22.11.1982